Verzekering

Alle zorgverzekeraars vergoeden een osteopathisch consult geheel of gedeeltelijk uit het aanvullende pakket. Neem contact op met uw verzekeraar om te weten of dat ook geldt voor u. De meeste zorgverzekeraars vragen geen verwijzing voor osteopatische behandeling.

Hier (pdf) vindt u een lijst van zorgverzekeraars en hun vergoedingen voor osteopathie.

Indien u geen Acrobat Reader heeft, kunt u deze hier gratis downloaden.