OsteoMedica Gezondheidszorg streeft ernaar om binnen regionale samenwerkingsverbanden optimale zorg te verlenen aan de doelgroep patiënten met functionele c.q. onverklaarde lichamelijke klachten.

De patiëntenzorg die wij nastreven is op patiëntniveau gebaseerd  op de principes van integrative medicine, hetgeen wil zeggen dat :

 • De nadruk in de behandelwijze niet exclusief ligt op het ziektebeeld of symptoombestrijding maar op maar op gezond­heid en wel­be­vin­den van de patiënt met uit­brei­ding naar zijn/haar behoud en her­stel van een vitaal en zinvol leven;
 • De wis­selwer­king tus­sen fysieke, psy­che, (geestelijke?) en emotionele aspecten van gezondheid essentieel wordt bevonden en dat levensstijl en ook andere aspecten van de patiënt actief betrokken worden bij pre­ven­tie en her­stel van de aandoening;
 • De focus ligt op de minst belastende en de meest optimale kosteneffectieve methode om gezond­heid te sti­mu­le­ren; en dat
 • Osteopathische methoden en technieken gebruikt worden, geïntegreerd met regulier, paramedische zorgmodules.

Met oog op optimale integrale zorgverlening wordt regionaal actief samengewerkt met:

 • Huisartsen en medisch specialisten (sportartsen);
 • Psychosomatische fysiotherapeuten;
 • GZ-Psychologen/ psychotherapeuten;
 • (Nieuwe) collega osteopaten
 • Diëtisten;
 • Orthomoleculair therapeuten; en
 • Bedrijfsartsen/ re-integratie consulenten.

Bent u als arts of zorgverlener geïnteresseerd in samenwerking op basis van onderlinge werkafspraken stuur dan graag een bericht naar info@osteomedica.nl